KTM 890 Adventure

Marke Type Preis/Tag Preis/Wochenende Freie km Preis/km
KTM Enduro 150,-  EUR / 250 km /